Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Vip S.C  prowadzony pod www.vip-pml.eu  (dalej zwaną Witryną) przez Vip S.C ul.Miła 17 lokal d  26-600 Radom   (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania określone w RODO.
 3. Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje dotyczące korzystania przez Państwa z strony Sklepu Internetowego.
 5. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego.
 6. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
  1. Podczas korzystania z danej strony zapamiętujemy Państwa preferencje (język, kraj itp.) na potrzeby przyszłych wizyt.
  2. Ponadto informacje zebrane w plikach cookies pozwalają nam na ulepszanie naszej strony poprzez oszacowanie danych statystycznych i sposobów użytkowania, jak również na jej dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania itp.
 7. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 8. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników naszego serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 9. Sklep internetowy – w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie będzie od Państwa za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji zbierał następujące dane osobowe,
  1. nazwisko i imię,
  2. adres dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numeru telefonu
   Dodatkowe firmowe:
   1. nazwa firmy
   2. NIP.
 10. O ile wyraziliście Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w vip-pml.eu.
  1. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, klikając na link zamieszczony na końcu otrzymanej wiadomości. Zgoda może być również cofnięta w każdym czasie poprzez przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: zamowienia.pmu@onet.pl
 11. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszą stroną internetową w celu ochrony Państwa danych, w szczególności [wskazanie kontentych rozwiązań, w tym w szczególności tych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie]. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia . Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swój login i hasło do Państwa konta w serwisie Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w serwisie Sklepu internetowego . W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu internetowego.
 12. Sklep nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem firm kurierskich w celu realizacji przesyłki. W ramach Państwa konta w naszym Sklepie internetowym mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: zamowienia.pmu@onet.pl

Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Administratorem danych jest  Vip S.C ul.Miła 17 lok d 26-600 Radom  NIP 7962984397 adres email zamówienia.pmu@onet.pl

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy dostępu do sklepu internetowego, realizacji usług odwiedzin strony internetowej, oraz realizacji zapisów na newletter (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO). W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym) Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości.

 1. Pani/Panu przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych.
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.

Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy, brakiem możliwości doręczania newslettera oraz brakiem możliwości realizacji odwiedzin na stronie www.

Translate »